ETCA Annual Report -1999-2000 -. ETCA Yıllık Raporu

BACKGROUND -  TARiHÇE

 

ETCA is an organisation which grew from

modest beginnings. In 1991 A few Turkish

Cypriots in Enfield, had the vision or creating

an association to serve Enfield's subs~antial,

but voiceless Turkish Cypriot population by

providing and facilitating access to,

appropriate services sensitive to their culture,

language and religion.

In October 1994 a steering committee was

elected and completed all the groundwork for

the organisation's inaugural Annual General

Meeting. At this meeting, held in January oj

1995, the organisation elected its first

Management Committee and ratified its

constitution.

Since those early days, the organisation has

gone from strength to strength, initiating and

operating voluntary prf!jects in many key areas

including Elders provision, Education, Health!nformation &Advice, Youth & Sports.

In May 1996 a new Management Committee

was elected. They continued the organisation's

development, consolidating' ETCA's existing

projects, initiating new ones. They" secured

much needed self contained office space, for

the expanded organisation, in Community

House. The Association also achieved its first

substantial grant funding from the National

Lottery Charities Board for the Health Project,

followed shortly by a grant for an Education

consortium bringing together nearly all the

Turkish Schools in Enfield.

Throughout 1997 & 1998 the organisati'ln

continued to increase its capacity to help more

Turkish Cypriots in more ways. ETCA

launched a Women's Group, extended the

Sports project to incorporate two new youth

football teams and a Table Tennis team and

initiated the much needed Home Careproject.

Today the organisation provides support,

advice and help for thousands of Turkish

Cypriots within Enfield and is subsequently

one of England's biggest and most effective

organisation in its field of work.

Last year Lejke Elders Project was launched

together with the Homelessness Project, Sure

Start Project and Day Respite Service Project.

 

 

ETCA, 1991 yılındaki mütevazi bir

başlangıçtan bugünlere gelen bir örgüttür. Enfield'de bir kaç  Kıbrıslı Türk, Enfield'in sayıca çok ama sesi pek duyulmayan Kıbrıslı Türk nüfüsun kültürüne, dil ve dinine uygun

hizmetleri sağlamaya ya da bu hizmetlere ulaşmanın yollarını bulmaya yardımcı olacak bir dernek yaratma düşüncesindeydiler.

        Ekim 1994'te bir kurucu komite seçildive örgütün  kurucu kongresi için bütün  ön çalışmaları tamamladı. Ocak1995'te yapılan bu kongrede örgüt ilk Yönetim Kurulunu seçti ve tüzüğünü onayladı.

     O  günlerden bu yana örgüt, Yaşlılara Hizmet, Eğitim, Sağlık, Bilgi ve Danışma, Gençlik ve Spor da dahil olmak üzere birçok temel alanada gönüllü  projeler başlatıp işleterek güç kazandı.

     Mayıs 1996'da yeni bir Yönetim Kurulu seçildi.Y eniYönetim Kurulu örgütün gelişmesi, ETCA'nın varolan projelerinin sağlamlaştırılması ve yeni projelerin başlatılmasi çalışmalarına devam etti. Toplum Evi'nde ( CommunityHouse) artık  genişlemiş olan örgütün çok ihtiyaç  duyduğu, kendine ait bir ofis sağladl. Dernek ayrıca Milli Piyango Vakıflar Kurumu'ndan Sağlık

Projesi i!çin ilk büyük mali yardımı almayı başardı. Bunu kısa süre sonra Enfield'deki Türk Okullarının  hemen hemen hepsini biraraya getiren Eğitim Konsorsiyumu yardımı izledi.

      1998'de örgüt, kadın projesini başlatarak, spor projesini iki yeni futbol takımı ve bir masa tenisi takımını kapsayacak şekilde genişleterek ve dört gözle beklenen Evde- Bakım projesine girişerek gücüne güç  katmaya, saygınlıgını  artırmaya devam etti.

    Bügün dernek, belediye sınırları  içinde binlerce Kıbrıslı Tiürk'e destek, danışma ve yardım sağlayan,kendi alanında ingiltere'nin en büyük ve en etkin kuruluşlarından biridir.

     Geçtiğimiz dönemde 'Lefke ve Bölgesi Yaşlılarevi' projesini hayata geçiren ETCA, ayrıca evsizler, 0-4 yaş arası çocuğu olan anneler veya

hamile kadınlar ve ailesinden birisine bakmakta olan kimselere manevi destek sağlayan kişilere

destek veren projeleri de hayata geçirmiştir.